תיאור פרויקט

שיעור המיועד לרקדנים מיומנים בבלט הקלאסי, השיעור מתבצע עם נעלי פוינט. מטרת השיעור הינה לשכלל את הידע והמקצועיות של רקדנית הבלט הקלאסי. השיעור מקדם את שיווי המשקל, הכוח, האיזון והדיוק של כל רקדנית.

*ההרשמה לשיעור מכיתה ח’ ומעלה ומותנית באישור של המורה.